Струјно-техничка мерења

Основне информације

Код предмета 6329
Шифра предмета Б.6.2-И.8-3
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање са методама мерења микро, макро и интегралних параметара у струји флуида.
Исход предмета Оспособљавање кандидата за реализацију праћења параметара који карактеришу процесе у енергетици.
Број часова наставе 45 предавања,  30 други облици наставе

 

pdfКњига предмета - Струјно-техничка мерења201.28 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Вушковић И. Основи технике мерења МФБГ, 1976.
Eckert, Goldstein Measurements in Heat Transfer McGrow Hill-book-company, 1980.
Ношпал А. Т. Струјнотехничкaмерења и инструменти МБ-3, Скопје, 1995.


Наставни материјали