Погонски системи

Основне информације

Код предмета 6330
Шифра предмета Б.6.3-И.9-2
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 6
Циљ предмета Анализа и прорачун погонских система транспортне и саобраћајне технике.
Исход предмета Неопходно знање за познавање, анализу и развој транспортне и саобраћајне технике.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Погонски системи220.78 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Thomas F. Информациона техника за логистичке системе – електрични погони, превод књиге Машиснки факултет у Нишу, 2004.
Николић Н. Електричне машине – збирка задатака АШ ДЕЛО, Београд
Дураковић Љ. Мотори СУС Завод за уџбенике, Београд, 2002.
Јаношевић Д. Пројектовање мобилних машина Машински факултет у Нишу, 2006.