Аутоматизација производње

Основне информације

Код предмета 6333
Шифра предмета Б.6.3-И.9-4
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 6
Циљ предмета Стицање основних знања из области аутоматизације у производном машинству. Познавање принципааутоматизације машина и система, врста управљања и апликације истих.
Исход предмета Стварање подлоге за успешно савладавање наредних стручних предмета.
Број  часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Аутоматизација производње222.2 KB


Литература

Аутор Назив Издање
М. Стојиљковић Логичка синтеза управљања МФ, 2002.
Bocksnick B. Grundlagen der Steuerungstechnik Festo Didaktic, 1997.
  Industrila Automation The IDC Engineers & Ventus Publishing ApS, 2012.


Наставни материјали