Електромеханички и електронски елементи у мехатроници

Основне информације

Код предмета 6334
Шифра предмета Б.6.3-И.9-5
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 6
Циљ предмета Програм предмета је конципиран тако да се сви студенти у области мехатронике упознају са  основним особинама  основних електромеханичких и електронских компонената
Исход предмета Студенти стичу знања на основу којих могу користити основне електромеханичке и електронске компоненте и пројектовати једноставније апликације. Студенти су оспособљени да  користе програмске пакете за симулацију електронских кола.
Број  часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Електромеханички и електронски ел у мехаторници202.2 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Аца Мицић, Драган Раденковић Електронски елементи у мехатроници Машински факултет Ниш, 2006.


Наставни материјали