Електричне машине

Основне информације

Код предмета 6335
Шифра предмета Б.6.3-И.9-6
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање са битним уређајима који служе за претварање механичке енергије у електричну и обрнуто.Изучавање основних електричних, магнетских и механичких појава важних за рад одређених типова електричних машина.Стицање знања о моторима и генераторима као основним облицима електричних машина.
Исход предмета У оквиру предмета студенти стичу теоријска и практична знања о основим типовима електричних машина, укључујући електричне машине које се користе у мехатроничким системима.
Број  часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Електричне машине213.43 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Вaхид Хajрo, Jaкoв Дaнoн Eлeктричнe мaшинe Teхничкa књигa, Бeoгрaд, 1984.
Mилoш Пeтрoвић Eлeктрoмeхaничкo прeтвaрaњe eнeргиje Нaучнa књигa, 1988.
Ђукaн Вукић Eлeктрoтeхникa Нaукa, Бeoгрaд, 1997.
Mилeнa Tуцaкoвић Eлeктрoтeхникa, Збиркa рeшeних зaдaтaкa MФ Бeoгрaд, 1987.


Наставни материјали