Избор материјала

Основне информације

Код предмета 6343
Шифра предмета Б.6.4-И.10-5
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са принципима избора материјала који се користе у машинском инжењерству, на основу њихових механичких и технолошких својстава, цене, доступности на тржишту и др.
Исход предмета Оптималан избор материјала при конструисању елемената и уређаја и избор производних технологија на основу познавање принципа при избору материјала.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Избор материјала230.55 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Ирeнa Живкoвић, Рaдoслaв Aлeксић Пoзнaвaњe и избoр мaтeриjaлa Дoсиje ISBN: 978-86-7167-050-0
Myer Kutz Handbook of Materials selection John Wiley & Sons,2002.


Наставни материјали