Хидраулички и пнеуматски системи управљања

Основне информације

Код предмета 6344
Шифра предмета Б.6.4-И.10-6
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са основним поставкама анализе и пројектовања савремених хидрауличких и пнеуматских система управљања,  посебно са њиховим специфичностима и предностима које их препоручују за примену.
Исход предмета Способност за решавање проблема из домена анализе и развоја типичних класа хидрауличких и пнеуматских управљачких система.
Број часова наставе 30 предавања,  45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Хидраулички и пнеуматски ситеми управљања201.4 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Merrit H Hydraulic Control Systems John Wiley & Sons Inc., New York, 1991
Manring N Hydraulic Control Systems John Wiley & Sons Inc., New York, 2005.
Watton G Fluid Power Systems Prentice Hall, 1989.
Rohner P., Smith G. Pneumatic Control for Industrial Automation John Wiley & Sons Australia; 2nd ed., 1990
Lanski Scrader Industrial Pneumatic Control CRC Press, 1986


Наставни материјали