Флексибилни производни системи

Основне информације

Код предмета 6345
Шифра предмета Б.6.4-И.10-7
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 6
Циљ предмета

Упознавање студената са основним поставкама анализе и пројектовања флексибилиних производних система,

посебно са основама аутоматизације и аутоматизоване производње.

Исход предмета Способност за решавање типских проблема из домена анализе и развоја флексибилних производних система.
Број часова наставе 30 предавања,  45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Флексибилни производни системи220.67 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Tempelmeier H., Kuhn H Flexible Manufacturing Systems: Decision Support for Design and Operation Wiley-IEEE, 1993.
David Irwin J. The Industrial Electronics Handbook CRC Press, 1997.
Mikell P. Groover Automation, Production Sistems, and Computer-Integrated Manufacturing Pearson, 2008.


Наставни материјали