Комунална хидротехника и наводњавање

Основне информације

Код предмета 6348
Шифра предмета Б.6.4-И.10-10
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 6
Циљ предмета Циљ предмета је да се студенти упознају са различитим системима водоснабдевања.
Исход предмета Студенти се оспособљавају да врше прорачун система водоснабдевања како класичним рачунским методама тако и уз помоћ рачунара. Такође се и упознају са одговарајућим пумпним станицама за транспорт воде у водоводним мрежама.
Број часова наставе 30 предавања,  45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Комунална хидротехника и наводњавање210.56 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Mилeнкoвић С. Вoдoвoд и кaнaлизaциja згрaдa AГM књигa, Бeoгрaд, 2007.
Mays L Water distribution systems handbook McGraw Hill, 1999.


Наставни материјали