Виртуелно конструисање

Основне информације

Код предмета 6349
Шифра предмета Б.6.5-И.11-1
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са процесoм конструисања, методама и алатима у процесу конструисања. На вежбањима ће студенти примењивати CAx алате и поступке виртуелног процеса конструисања радећи пројектни задатак у области зупчастих преносника снаге, применом алата за прорачун машинских елемата и CAD/CAE софтвера AutodeskInventor.
Исход предмета Студент који положи овај предмет биће у стању даприменом метода поступака и алата виртуелног процеса конструисања ради на конструисању машина.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Виртуелно конструисање215.64 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Милчић Д. Виртуелни процес конструисање ауторизована предавања
Огњановић М Развој и дизајн машина

Машински факултет Београд, 2007

Spur, G., Krause, F.L Das virtuelle Produkt – Management der CAD-Technik Carl Hanser Verlag München Wien, 1997.


Наставни материјали