Системи непрекидног транспорта

Основне информације

Код предмета 6350
Шифра предмета Б.6.5-И.11-2
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са функцијама, стандардима, карактеристикама, поступцима развоја, анализе и прорачуна система непрекидног транспорта.
Исход предмета Познавање теоријских основа неопходних за анализу и пројектовање осно­вних модула и система непрекидног транспорта.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Системи непрекидног транспорта225.94 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Jeвтић, В Tрaнспoртнe мaшинe зa нeпрeкидним нaчинoм рaдa Maшинaки фaкултeт у Нишу, Ниш 2001.
Jeвтић, В Нeпрeкиднитрaнспoрт Maшински фaкултeт у Нишу ,Ниш 1982.
Kurth, F Stetigfoerderer VEB Verlag Technik Berlin, 1987.


Наставни материјали