Пословни информациони системи

Основне информације

Код предмета 6352
Шифра предмета Б.6.5-И.11-4
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 6
Циљ предмета Разумевање значаја примене информационих технологија у пословању, односно ефекта њиховог коришћења за ефикасност и ефективност свих активности у једном предузећу
Исход предмета Студенти су оспособљени да дефинишу захтеве за избор пословног информационог система и да самостално користе изабрани систем за планирање ресурса у предузећу.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Пословни информациони системи197.01 KB


Литература

Аутор Назив Издање
  Пословни информациони системи ауторизована предавања
     


Наставни материјали