Обрада резањем

Основне информације

Код предмета 6353
Шифра предмета Б.6.5-И.11-5
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 6
Циљ предмета Студенти стичу теоријске и практичне основе опроцесу обраде резањем.
Исход предмета Студенти су оспособљени да проучавају, пројектују и анализирају процес резања.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Обрада резањем224.13 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Радовановић М. Технологија машиноградње Машински факултет, Ниш, 2002.
Миликић Д., Гостимировић М., Секулић М. Основе технологије обраде резањем Факултет техничких наука, Нови Сад, 2008
Лазић М Обрада метала резањем Машински факултет, Крагујевац, 2002
Ковач П., Миликић Д. Резање метала Факултет техничких наука, Нови Сад, 1998
Ивковић Б. Обрада метала резањем Југословенско друштво за трибологију, Крагујевац, 1994
Станић Ј. Tеорија обраде метала Машински факултет, Београд, 1989
Маринковић В, Радовановић М. Приручник за лабораторијске вежбе из обраде материјала резањем Машински факултет, Ниш, 1994


Наставни материјали