Обновљиви извори енергије

Основне информације

Код предмета 6355
Шифра предмета Б.6.5-И.11-7
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање са обновљивим изворима енергије (сунчева, геотермална, биомаса, ветар и хидро) и постројењима за њихову трансформацију у топлотну и електричну енергију; радним флуидима; топлотни циклусима и процесима; акумулацијом енергије; коефицијентом корисног дејства; опремом; утицајем на околину.
Исход предмета Познавање обновљивих извора енергије и анализираних постројења, пројектовање система, техничка контрола, надзор при изради, експлоатацији и одржавању.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предметаа - Обновљиви извори енергије197.82 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Laughton M.A. Renewable Energy Sources Taylor & Francis London, 2003.
Sorensen B. Renewable Energy Academic Press, London, 3rd Ed., 2004.
Berinstein P. Alternative Energy: Facts, Statistics and Issues Oryx Press, 2001.


Наставни материјали