Механичке и хидромеханичке операције

Основне информације

Код предмета 6356
Шифра предмета Б.6.5-И.11-8
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студента са механичким и хидромеханичким операцијама у процесној и другим индустријама и проучавање основних принципа за пројектовање уређаја и апарата који се најчешће примењују у механичким и хидромеханичким операцијама.
Исход предмета Након положеног испита студент ће бити оспособљен да самостално примени методологију прорачуна најчешће примењиваних гасних инсталација и елемената инсталација у инжењерској пракси.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Механицке и хидромеханицке операције203.08 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Ворењец Д. Технолошке операције Научна књига, Београд, 1988.
Богнер М. Механичке операције Научна књига, Београд, 1987.
Крстић М. Механичке операције и уређаји процесних постројења Универзитет у Сарајеву, Сарајево, 1970.
Богнер М., Вуковић Д. Проблеми из механичких и хидромеханичких операцијa Универзитет у Београду, Београд, 1991.


Наставни материјали