Хидромашинска опрема

Основне информације

Код предмета 6357
Шифра предмета Б.6.5-И.11-9
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 6
Циљ предмета Циљпредмета је да се студенти упознају са  хидромашинском опремом на хидроенергетским постројењима.
Исход предмета Студенти стичу знања која им омогућавају да самостално одређују која је хидромашинска опрема неопходна за једно хидроенергетско постројење и знају да изаберу одговарајућу опрему.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Хидромашинска опрема210.81 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Ристић Б. Хидрoмaшинскa oпрeмa Нaучнaкњигa, Бeoгрaд 1996.
Dickenson C. Valves, piping and pipeline handbook Elsevier 1999.
MenonS. Liquidpieпlinehydraulics MarcelDekker, 2004.


Наставни материјали