Професионална етика инжењера

Основне информације

Код предмета 6402
Шифра предмета Б.7.2-O.22
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 3
Циљ предмета Предмет професионална етика инжењера треба да оспособи будуће стручњаке, који студирају на основним студијама, да професионално и са пуном одговорношћу остварују своје задатке – водећи рачуна о последицама које њихова делатност изазива. То се односи на краткорочне и локалне последице као и на оне које се јављају у дужем периоду и могу захватати регионалну и глобалну средину. Поред тога, програмом ће им бити предочене и последице које организација производње и саме делатности могу произвсти у међуљудским односима и статусу психофизичког интегритета запослених.
Исход предмета Способност будућих инжењера да знања стечена током курса професионалне етике инжењера користе при свакодневним суочавањима са техничком, социјалном и еколошком средином у којој делују, и за коју су одговорни.
Број часова наставе 30  предавања, 15  вежбања

 

pdfКњига предмета - Професионална етика инжењера210.33 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Драгољуб Б. Ђорђевић, Богдан Ђуровић (прир.) Етика инжењера ISBN 86-7129-166-5, Машински факултет, Градина, ЈУНИР, 1995.
Драгољуб Б. Ђорђевић, Богдан Ђуровић (прир.) Професионална етика инжењера ISBN 978-86-6055-023-3, Машински факултет, 2011.
Допунска
Мајк В. Мартин и Роланд Шинцингер Етика у инжењерству ISBN 978-86-519-0955-2, JП Службени гласник, 2011.
Mиливоје Пејчић Техника и култура ISBN 86-7455-401-6, Просвета, 1998.
Стојковић, Момчило Етос и прогрес ISBN 86-7455-118-1, Просвета, 1993.