Логистика предузећа

Основне информације

Код предмета 6405
Шифра предмета Б.7.4-И. 12-2
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета Анализа основних функцијама, процесима и структуре предузећа.
Исход предмета Познавање логистике функционисања предузећа.
Број часова наставе 45  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Логистика предузећа208.04 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Машић Б. Стратегијски менаџмент Београд, 1996.
Бањанин М. Маркетинг логистика Београд, 2002.
Секулић В., Крстић Б. Управљање перформансама предузећа Економски факултет у Нишу, 2007.