Металне конструкције

Основне информације

Код предмета 6406
Шифра предмета Б.7.4-И. 12-3
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета Добијање општих знања из области конструктивног извођења металних конструкција, врсте оптерећења  и методе прорачуна и  доказа сигурности.
Исход предмета Овладавање прорачунским методама неопходним за аналитички доказ носивости, сигурности и стабилности металних конструкција. Способност студента да димензионише наставке носећих конструкција изведене конвенционалним елементима веза и конструктивно обликује спојеве у складу са важећим техничкиим нормама.
Број часова наставе 45  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњиге предмета - Металне конструкције193.64 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Н. Бабин , Н. Бркљач, Р. Шостаков Металне конструкције ФТН Издаваштво, Нови Сад 2006.
М.Савковић, М.Гашић Металне конструкције-примери пројектних задатака Машински факултет Краљево, Краљево  2008.
Петковић ,Д. Острић Металне конструкције у машиноградњи 1 Машински факултет Краљево, Краљево  2008.
  ЕC 8-1-3. EN и СРПС стандарди  


Наставни материјал