Индустријски менаџмент

Основне информације

Код предмета 6407
Шифра предмета Б.7.4-И. 12-4
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета Стицање потребних знања и вештина за ефикасно организовање, управљање, вођење, праћење и побољшање процеса у индустрији.
Исход предмета Способност машинског инжењера да учествује у процесима управљања и спремност примене стечених знања у инжењерској делатности и теоријском раду.
Број часова наставе 45  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Индустријски менаџмент211.23 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Стоиљковић В., Милосављевић П., Ранђеловић С. Индустријски менаџмент практикум, Машински факултет Универзитета у Нишу, 2010.
Милосављевић П. ОдржавањетехничкихсистемапоконцептуTPMиSixSigma БиблиотекаDissertatio, ЗадужбинаАндрејевић, Београд, 2007.
Стоиљковић В. и др. Интегрисани системи менаџмента CIMCollege и Машински факултет Ниш, 2006.
KuglinF. Customer Centered Supply Chain Management American Management Association, 1998.
Nicholas J. M. Competetitive Manufacturing Management McGraw-Hill, 1998.