Технологија рециклаже

Основне информације

Код предмета 6408
Шифра предмета Б.7.4-И. 12-5
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета Програм предмета је конципиран тако да се студенти упознају са принципима и ограничењима при рециклажи материјала, добијање регранулата из секундарних сировина пластичних маса  и добијање метала из металних секундарних сировина. Стицање инжењерског знања потребног за даље усавршавање из области рециклаже пластичних маса и метала, пројектовање технологија и заштита околине
Исход предмета Студенти стичу знања на основу којих могу самостално да изводе инжењерске пропрачуне, коришчење софтверских пакета за прорачуне. Инжењеско знање потребно за даље наставне и експерименталне активности из машинскох система и рециклаже пластичних маса и метала
Број часова наставе 45  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Технологија рециклаже213.55 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Илић И., Гулишија З., Радовановић Н., Сокић М., Матковић В., Маринковић Ј Ресурси и рециклажа секундарних сировина обојених метала Институт за бакар, Индокоп центар, РТБ Бор, 2002.
Чавић А., Илић И., Гулијаш З., Симовић Ђ., Недељковић Љ., Јефтић Ж. Челични отпадак Бизнис школа ''Мегатренд'', Београд, 1998.
Илић В. Рециклажа пет амбалаже Машински факултет у Нишу, 2008


Наставни материјал