Пројектовање механизама

Основне информације

Код предмета 6411
Шифра предмета Б.7.4-И. 12-8
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета Стицање нових знања из области моделирања, анализе тачности рада механизама и пројектовања полужних механизама.
Исход предмета
  • оспсбљaвaњe зaмоделирање механизама уз помоћ рачунара.
  • оспсбљaвaњe зaaнaлизу утицaјa тлeрaнцијa изрaдe нa тaчнст рeaлизвaњa  функцијe мeхaнизaмa кд мeрних урeђaјa и aпaрaтa прeцизнe мeхaникe кд  кјих јe приритeтн зaдвљити зaхтeвe вискe тaчнсти и пуздaнсти.
  • оспсбљaвaњe зa прјeктвaњe плужних мeхaнизaма.
Број часова наставе 45  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Пројектовање механизама215.04 KB


Литература

Аутор Назив Издање
ПaвлoвићН. Д. Теорија тачности механизама Машински факултет Ниш, 2004.
  Working Model User’s Manual Knowledge Revolution, USA, 1996.
  Working Model Tutorial Guide Knowledge Revolution, USA, 1996.


Наставни материјал