Котлови

Основне информације

Код предмета 6412
Шифра предмета Б.7.4-И. 12-9
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање са котловима који се користе у енергетици и индустрији, ложиштима и сагоревањем, масеним и енергетским билансима, основним елементима и прорачунима, екплоатационим проблемима.
Исход предмета Студенти стичу знања о конструкцији и термичком прорачуну основних елемената котлова, анализи енергетске ефикасности, разрешењу проблема при експлоатацији и одржавању.
Број часова наставе 45  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Котлови202.08 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Ђурић Парни котлови Грађевинска књига Београд, 1969.
Гулич, Бркић, Перуновић Парни котлови Машински факултет, Београд 1988.
Бркић, Живановић Термички прорачун парних котлова Машински факултет, Београд 1981.


Наставни материјал