Радне карактеристике и регулација турбомашина

Основне информације

Код предмета 6414
Шифра предмета Б.7.4-И. 12-11
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета Програм предмета је конципиран тако да се студенти оспособе за утврђивање радних карактеристика турбомашина, врше регулацију рада турбомашина у току експлоатације.
Исход предмета Након положеног испита студенти ће бити оспособљени да пројектују испитне штандове и врше утврђивање радних карактеристика турбомашина, врше регулацију рада турбомашина у току експлоатације.
Број часова наставе 45  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Радне карактеристике и регулација турбомашина205.28 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Michael Volk Pump Characteristicsand Applications Taylor & Francis, California, U.S.A.,2005.
Богдановић Б., Миленковић Д., Богдановић-Јовановић Ј Вентилатори-радне карактеристике и експлоатациона својства МашинскифакултетНиш, 2006.
Shao L. S Instrumentation for fluid-particle flow Noyes Publications, 1999.
LoganE., Ramendra R Handbook of Turbomachinery Marcel Dekker, 1995.


Наставни материјал