Паковање и палетизација

Основне информације

Код предмета 6417
Шифра предмета Б.7.5-И.13-3
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са основним знањима везаним за паковање и палетизацију (пре свега кроз технологију паковања). Проучавање машина за паковање, њихових карактеристика, конструкције, намене, израде и експлоатације.
Исход предмета Познавање карактеристика, конструкције, израде и примене конкретних машина за паковање, у условима технологије паковања и палетизације.
Број часова наставе 45  предавања, 45  вежбања

 

pdfКњига предмета - Паковање и палетизација203.62 KB


Литература

Аутор Назив Издање
M. Стojиљкoвић Лoгичкaсинтeзaпнeумaтскoгупрaвљaњa MaшинскoфaкултeтНиш, 2002.
Д. Цвeткoвић, Д. Maркoвић Дизajнпaкoвaњa УнивeрзитeтСингидунум, 2010.


Наставни материјал