Одржавање техничких система

Основне информације

Код предмета 6418
Шифра предмета Б.7.5-И.13-4
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета Стицање потребних знања и вештина за обављање и побољшање процеса одржавања у области производње и пружања услуга.
Исход предмета Способност машинског инжењера да учествује у процесу одржавања и спремност примене стечених знања у инжењерској делатности и теоријском раду.
Број часова наставе 45  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Одржавање техничких система212.33 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Милосављевић П. ОдржавањетехничкихсистемапоконцептуTPMиSixSigma БиблиотекаDissertatio, ЗадужбинаАндрејевић, Београд, 2007.
Милосављевић П. Одржавањеалатнихмашина-техничкивекициклуси БиблиотекаAcademia, ЗадужбинаАндрејевић, Београд, 1999.
Адамовић Ж., Голубовић Д. Тоталноодржавањетехничкихсистема УниверзитетуНовомСаду, Техничкифакултет "МихајлоПупин" уЗрењанину, Д.П. "Проналазаштво", Београд, 2000.
Стоиљковић В. и др. Променама до светске класе: побољшање и реинжењеринг процеса CIMCollege и Машински факултет Ниш, 1998.


Наставни материјал