Електронско пословање

Основне информације

Код предмета 6419
Шифра предмета Б.7.5-И.13-5
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета Оспособљавање студената да коришћењем савремених технологија електронског пословања унапреде ефикасност и ефективност коришћењем софтверских апликација у области производних система, транспортне технике, саобраћајних средстава и логистике унутрашњег транспорта.
Исход предмета Способност непосредне реализације различитих задатака у производним и логистичким системима применом средстава и алата електронског пословања.
Број часова наставе 45  предавања, 30 вежбања

 

pdfКњига предмета - Електронско пословање235.79 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Стaнкoвић  M. WWW-Word Wide Web Eлeктрoнски фaкултeт Ниш, 1997.
Janice Reynolds, Roya Mofazali The Complete E-Commerce Book: Design, Build & Maintain a SuccessfulWeb-based Business CMP Books, Berkeley, 2000.


Наставни материјал