Основе моделирања мехатроничких система

Основне информације

Код предмета 6421
Шифра предмета Б.7.5-И.13-7
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета
  • Увод у моделирање и симулације.
  • Коришћење савремених програмских пакета за физичко моделирање и симулацију динамике више тела уз интеграцију са програмима за рачунарско управљање и контролу.
  • Верификација модела и његова употреба на практичним примерима моделирања и симулације комплексних мехатроничких система.
Исход предмета
  • Оспособљеност за моделирање сложених мехатроничких система код којих се функције заснивају на спрегнутим ефектима различитих физичких области.
  • Оспособљеност за идентификацију и подешавање утицајних параметара сложених мехатроничких система чиме се обезбеђује њихова оптимална функција.
Број часова наставе 45  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Основе моделирања мехатроничких система276.47 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Law A. M., Kelton D. W Simulation Modeling and Analysis McGraw-Hill, 1991.
Zeigler B. P., Kim G. T., Praehofer, H Theory of Modelling and Simulation Academic Press, 2000.
Ljung L., Glad T Modeling of dynamical systems Prentice Hall, 1994.
Bishop H. R. The Mechatronics Handbook CRC Press, 2002.


Наставни материјал