Грејање

Основне информације

Код предмета 6422
Шифра предмета Б.7.5-И.13-8
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студента са основама грејне технике и проучавање основних принципа за пројектовање елемената и инсталација у техници грејања.
Исход предмета Након положеног испита студент ће бити оспособљен да самостално примени методологију прорачуна најчешће примењиваних инсталација грејања и елемената инсталација у инжењерској пракси.
Број часова наставе 45  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Грејање203.31 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Стефановић В. Грејање, топлификација и снабдевање гасом Маши нски факлултет Ниш, 2011.
Тодоровић Б Пројектовање постројења за централно грејање Београд, 1996.
Кулић Е Принципи пројектовања система гријања Сарајево, 1989.
Зрнић С., Ћулум З Грејање и климатизација Београд, 1988.


Наставни материјал