Заштита животне средине и одрживи развој

Основне информације

Код предмета 6423
Шифра предмета Б.7.5-И.13-9
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање са проблематиком деградације животне средине, облицима загађења и њиховим утицајем на околину у циљу изналажења начина за смањење њиховог негативног утицаја.
Исход предмета Студенти стичу основна теоријска знања везана за проблематику животне средине, облике загађења и утицај процесне индустрије на животну средину. Знања стечена на на овом курсу представљају теоријску основу за специјалистичке курсеве на даљим студијама.
Број часова наставе 45  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Заштита животне средине и одрживи развој217.74 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Шимон А. Ћармати и др. Животна средина и њена заштита Факултет за применњену екологију Футура, Београд, 2008.
  Ostad - ECODESIGN Sustainable Product Development Vienna University of Technology, 2006, КСЈ.


Наставни материјал