Друмска возила

Основне информације

Код предмета 6426
Шифра предмета Б.7.6-И.14-2
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета Да студенти успешно овладају материјом везаном за конструкцију друмских возила како путничких тако и теретних. Разматрање законских и подзаконских регулатива везаних за конструкцију и опрему друмских возила.
Исход предмета Неопходно познавање опреме и начина функционисања друмских возила.
Број часова наставе 30  предавања, 45  вежбања

 

pdfDrumska_vozila_2018_kurikulum.pdf405.36 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Стeфaнoвић Aлeксaндaр Друмскa вoзилa – oснoви кoнструкциje MФ Ниш, 2010.
Симић Душaн Moтoрнa вoзилa Нaучнa књигa, Бeoгрaд, 1998.
Hillier, V.A.W Hillier’s Fundamentals of Motor Vehicle Technology, 6th Edition, Book I Oxford University  Press, UK, 2014.
Борис Стојић, Ненад Познановић, Драган Ружић, Јован Дорић Друмска возила ФТН Нови Сад, 2014.
Стeфaнoвић Aлeксaндaр Moтoри сa унутрaшњим сaгoрeвaњeм - истoриjaт мoтoрa MФ Ниш, 2001.
Стeфaнoвић Aлeксaндaр Мотори са унутрашњим сагоревањем - репетиторијум  МФ Ниш, 1996.


Наставни материјал