Складишна техника

Основне информације

Код предмета 6427
Шифра предмета Б.7.6-И.14-3
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање са теоријским и практичним сазнањима из складишта и њихове технике.
Исход предмета Стицање знања и искуства за решавање проблема из пројектовања, управљања и одржавања  складишта.
Број часова наставе 30  предавања, 45  вежбања

 

pdfКњига предмета - Складишна техника222.25 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Вукићевић С Складишта Превинг, Београд, 1994.
Георгијевић М. Регалнаскладишта Факултеттехничкихнаука, Нови  Сад, 1995.
Милеуснић Н. Унутрашњитранспортискладишта Научна књига, Београд, 1990.
Арнолд Д. Токови материјала (област: Складиштење и комисионирање), превод Машински факултет Ниш, Ниш, 2004.


Наставни материјал