Машине прекидног транспорта

Основне информације

Код предмета 6428
Шифра предмета Б.7.6-И.14-4
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета Детаљно упознавање са теоријским и практичним сазнањима из транспортних машина које се користе за претоварне, транспортне и складишне радове.
Исход предмета Стицање основних знања из транспортних машина у циљу њиховог правилног избора и адекватног пројектовања (прорачуна и конструкције).
Број часова наставе 30  предавања, 45  вежбања

 

pdfКњига предмета - Машине прекидног транспорта204.52 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Мијајловић Р., Маринковић З., Јовановић М. Дизалице – основе Градина, Ниш, 1994.
Острић Д. Дизалице Универзитет у Београду - Машински факултет , Београд, 1992.
Бабин Н. Транспортне машине - II део Факултет техничких наука, Нови Сад, 1975.
Дедијер С. Основи транспортних уређаја Грађевинска књига, Београд, 1970.
Маринковић З. Машине прекидног транспорта ауторизована предавања


Наставни материјал