Реверзни инжењеринг

Основне информације

Код предмета 6429
Шифра предмета Б.7.6-И.14-5
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета Циљ предмета је да студенте упозна са методама реверзног инжењерства помоћу којих се израђују 3D геометријски модели на основу физичког модела објекта сложеног облика. Такође студенти се упознају са опремом и софтвером који се користи у процесима реверзног инжењерства.
Исход предмета Студенти су оспособљени дасхвате принцип и примену реверзног инжењерства, сагледају значај, предности и недостатке појединихтехнологија реверзног инжењерства. Такође студенти су оспособљени да спроведу комплетан поступак реверзног инжењерства.
Број часова наставе 30  предавања, 45  вежбања

 

pdfКњига предмета - Реверзни инжењеринг233.84 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Tрajaнoвић M., Груjoвић Н., Mилoвaнoвић J., Mиливojeвић В. Рaчунaрски пoдржaнe брзe прoизвoднe тeхнoлoгиje MaшинскифaкултeтуКрaгуjeвцу, 2008.