Техника хлађења

Основне информације

Код предмета 6434
Шифра предмета Б.7.6-И.14-10
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета Овладавање основним принципима технике хлађења и елемената расхладних машина, као и основама индустријског хлађења.
Исход предмета Студенти стичу знања на основу којих могу приступити пројектовању опреме за хлађење и индустријских хладњача, као и на основу којих могу наставити студије на предмету Расхладни уређаји изборног модула на мастер студијама.
Број часова наставе 30  предавања, 45  вежбања

 

pdfКњига предмета - Техника хлађења200.61 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Маркоски М. Расхладни уређаји Машински факултет Београд, 2006.
Вујић С. Расхладни уређаји Машински Факултет Београд, 1991.
Гвозденац Д., Вањур И. Расхладна техника ФТН Издаваштво, Нови Сад, 2010.


Наставни материјал