Топлотне операције и апарати

Основне информације

Код предмета 6435
Шифра предмета Б.7.6-И.14-11
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студента са топлотним операцијама и апаратима у процесној и другим индустријама и проучавање основних принципа за пројектовање топлотних апарата.
Исход предмета Након положеног испита студент ће бити оспособљен да самостално примени методологију прорачуна најчешће примењиваних топлотних апарата у инжењерској пракси.
Број часова наставе 30  предавања, 45  вежбања

 

pdfКњига предмета - Топлотне операције и апарати203.06 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Јаћимовић Б., Генић С. Топлотнеоперацијеиапарати МашинскифакултетуБеограду, Београд, 2004.
Јаћимовић Б., Генић С., Нађ М., ЛазаЈ. Проблемиизтоплотнихоперацијаиапарата МашинскифакултетуБеограду, Београд, 1996.
Рикаловић М. Добошасти размењивачи топлоте СМЕИТС, Београд, 2002.


Наставни материјал