Хидропреносници снаге

Основне информације

Код предмета 6436
Шифра предмета Б.7.6-И.14-12
Година/Семестар IV/7
ЕСПБ 6
Циљ предмета Програм предмета је конципиран тако да студенти са модула енергетика и процесна техника упознају са компонентама и врстама хидропреносника снаге.
Исход предмета Студенти стичу знања на основу којих могу да изаберу одговарајући хидропреносник снаге у систему и да детаљно одреде његову намену и радну карактеристику у систему.
Број часова наставе 30  предавања, 45  вежбања

 

pdfB.7.6-I.14-12_Hidroprenosnici_snage.pdf229.93 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Богдановић Б., Никодијевић Д., Вулић А. Хидраулички и хидромеханички преносници снаге Универзитет у Нишу, Машински факултет, Ниш, 1998.
     


Наставни материјал