Oрганизација и технологија друмског саобраћаја

Основне информације

Код предмета 6439
Шифра предмета Б.8.1 -И.15-3
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са теоријским и практичним основама коришћења транспортних средстава, технологијом, начином функционисања и принципима организације превоза робе и путника у друмском транспорту.
Исход предмета Студенти стичу основна знања из организације и технологије друмског саобраћаја и транспорта.
Број часова наставе 30  предавања, 45  вежбања

 

pdfКњига предмета - Организација и технологија друмског саобраћаја203.14 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Гладовић П. Технологија друмског саобраћаја Факултет техничких наука, Нови Сад, 2003.
Топенчаревић Љ. Организација и технологија друмског транспорта Саобраћајни факултет Београд, 1987.
Јовановић И. Збирка решених задатака из организације и технологије друмског транспорта Саобраћајни факултет, Београд, 1997.


Наставни материјал