Транспортне мреже

Основне информације

Код предмета 6440
Шифра предмета Б.8.1 -И.15-4
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 6
Циљ предмета Циљ предмета је оспособљавање студената за примену савремених метода и алгоритама у анализи и моделирању транспорних и логистичких мрежа.
Исход предмета Спремност примене стечених знања у инжењерској делатности и теоријском раду.
Број часова наставе 30  предавања, 45  вежбања

 

pdfКњига предмета - Транспортне мреже216.76 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Teoдoрoвић Д. Tрaнспoртнe мрeжe, Сaoбрaћajни фaкултeт у Бeoгрaду, Бeoгрaд 2007.
Toдoрoвић O., Пeшић M. Oпeрaциoнa истрaживaњa

Унивeрзитeт у Нишу, Eкoнoмски фaкултeт, Ниш 2003.

C. R. Reeves (Ed.) Modern Heuristic Techniques for Combinatorial Problems Halsted Press, John Wiley & Sons, Inc, 1993
Bolch G., Greiner S., De Meer H., Trivedi K.S Queuing networks and Markov chains John Wiley & Sons, Inc, 1998.


Наставни материјал