Основе биомедицинског инжењеринга

Основне информације

Код предмета 6442
Шифра предмета Б.8.1 -И.15-6
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 6
Циљ предмета Циљ предмета је да студенте упозна са основама биомедицинског инжењерства, као врло широку дисциплину базирану на више других дисциплина. Студенти ће се упознати са инжењерским принципима, софтверским алатима, уређајима и технологијама који се примењују медицини и биологији за дијагностику, мониторинг и терапију. На тај начин се стварају инжењери који могу да пројектују нове софтверске алате, поступке и производе који имају примену у медицини, као и да помажу лекарима у њиховој примени.
Исход предмета Студенти ће бити оспособљени дасхвате принципе рада софтверских алата, помагала и уређаја, а истовремено ће моћи да сагледају значај биомедицинског инжењерства. Они ће бити оспособљени да могу да пројектују и користе софтверске алате, помагала, медицинску опрему и уређаје.
Број часова наставе 30  предавања, 45  вежбања

 

pdfКњига предмета - Основе биомедицинског инжењеринга116.16 KB


Литература

Аутор Назив Издање
М.Трајановић, М.Манић Ауторизована предавања Машински факултет у Нишу


Наставни материјал