Развој елемената мехатроничких система

Основне информације

Код предмета 6445
Шифра предмета Б.8.1 -И.15-9
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање са основним принципима развоја елемената мехатроничких система и упознавање са методама реализације оптималних конструкционих решења.
Исход предмета Оспособљавање за решавање развојних задатака при реализацији мехатроничких система као и оспособљавање за оптимизацију конструкционих решења.
Број часова наставе 30  предавања, 45  вежбања

 

pdfКњига предмета - Развој елемената мехатроничких система117.18 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Fronius S. Konstruktionslehre – Antriebselemente VEB Verlag Technik, Berlin, 1982.
Norman R.,Birkhofer H. Maschinenelemente und Mechatronik I Shaker Verlag, Aachen, 2001.
Birkhofer H., Norman R. Maschinenelemente und Mechatronik II Shaker Verlag, Aachen, 2002.
Krause W Gerätekonstruktion VEB Verlag Technik, Berlin, 1982.
Krause W Gerätekonstruktion in Feinwerktechnik und Elektronik Carl Hanser Verlag, München
Hildebrandt S Feinmechanische Bauellemente VEB Verlag Technik, Berlin, 1980.
Ehrenspiel K Integrierte Produktentwicklung Carl Hauser Verlag Minchen Wien, 2003.
Krause W. Konstruktionselemente der Feinmechaniker VEB Verlag Technik Berlin, 1989.
Koller R. Konstruktionslehre für den Maschinenbau Springer - Verlag, Berlin / Heidelberg, 1998.
D.Shetty,R.A Kolk Mechatronics System Design  Cengage Learning, Stanford, 2011


Наставни материјал