Топлотне турбомашине

Основне информације

Код предмета 6446
Шифра предмета Б.8.1 -И.15-10
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са струјно-термодинамичким основама рада, принципима пројектовања, елементима конструкција и методама аутоматског регулисања топлотних турбомашина.
Исход предмета Овладавање методама прорачуна ступњева, пројектовања, анализе, производње и експлоатације различитих врста топлотних турбомашина.
Број часова наставе 30  предавања, 45  вежбања

 

pdfКњига предмета - Топлотне турбомашине101.26 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Живковић Д., МиленковићД., Бајмак ш. Топлотне турбомашине Универзитет у Приштини, 1997
Живковић Д., Спасић Ж., Митровић Д. Топлотне турбомашине - Збирка решених задатака Машински факултет, Ниш, 1998.
Стојановић Д. Топлотне турбомашине Грађевинска књига, Београд, 1973.
Васиљевић Н Парне турбине Машински факултет, Београд, 1987.


Наставни материјал