Пројектовање друмских возила

Основне информације

Код предмета 6449
Шифра предмета Б.8.2 -И.16-1
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 6
Циљ предмета Стицање знања о методологији и принципима систематског пројектовања друмских возила. Проучавање законских регулатива.
Исход предмета Студент је способан да одговорно методолошки приступи процесу пројектовања друмских возила.
Број часова наставе 30  предавања, 30  вежбања

 

B.8.2-I.16-1_Projektovanje_drumskih_vozila.pdf


Литература

Аутор Назив Издање
Ђокић. Б.В Теорија и методе конструисања машинских система Ниш, "Градина", 1993.
Александар Стефановић Друмска возила Машински факултет Ниш, Ниш, 2010
Симић Душан Моторна возила Научна књига, Београд, 1998.
Демић Мирослав Механика мотоцикала МФ Крагујевац, 1995.
Демић Мирослав, Ђорђе Дилингерски Теоријске основе пројектовања аутобуса МФ Крагујевац, 2003.


Наставни материјал