Ваздухопловна превозна средства

Основне информације

Код предмета 6451
Шифра предмета Б.8.2 -И.16-3
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 5
Циљ предмета Упознавање студената са основним аеродинамичким законитостима лета ваздухоплова, основним конструктивним елементима и системима ваздухопловних превозних средстава, специфичностима експлоатације транспортних ваздухоплова и основним елементима система ваздушног саобраћаја.
Исход предмета

Студент који положи овај предмет, биће у стању да:

• опише основне принципе лета ваздухоплова,

• опише начин функционисања основних система ваздухоплова,

• разуме основне летно-техничке карактеристике ваздухопловних превозних средстава,

• дефинише основне елементе система ваздушног саобраћаја.

Број часова наставе 30  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Ваздухопловна превозна средства101.56 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Зорић Д., Габријел З., Разуменић С., Арадски В. Ваздухопловна превозна средства Савезна управа за контролулетења, Центар за образовање и усавршавање, Београд, 1983.
Гвозденовић С. Ваздухопловна превозна средства I део Саобраћајни факултет Београд, 1995.
Миросављевић П., Гвозденовић С., Чокорило О. Ваздушни саобраћај Факултет за менаџмент у саобраћају и комуникацијама, Беране, 2010.
Васов Љ Ваздухопловна превозна средства Неауторизована скрипта - писана предавања, 2012.


Наставни материјал