Урбани транспорт и логистика

Основне информације

Код предмета 6452
Шифра предмета Б.8.2 -И.16-4
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 5
Циљ предмета Анализа функција, структура и метода планирања транспорта и логистике у урбаним срединама.
Исход предмета Познавање функција, структура и метода планирања оптималног урбаног транспорта и логистике.
Број часова наставе 30  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Урбани транспорт и логистика123.4 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Зeчeвић Ц., Taдић С. City logistika Сaoбрaћajни фaкултeт у Бeoгрaду, Бeoгрaд 2006.
Teoдoрoвић Д. Tрaнспoртнe мрeжe Сaoбрaћajни фaкултeт у Бeoгрaду, Бeoгрaд, 2009.
Илић M. и групa aутoрa Плaн упрaвљaњa кoмунaлним oтпaдoм Рeгиoнaлни цeнтaр зa живoтну срeдину зa Цeнтрaлну и Истoчну Eврoпу, Бeoгрaд, 2003.


Наставни материјал