Ергономија и индустријски дизајн

Основне информације

Код предмета 6453
Шифра предмета Б.8.2 -И.16-5
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 5
Циљ предмета Анализа методологије и процеса ергономског пројектовања и индустријског дизајна производа.
Исход предмета Неопходно знање за ергономско пројектовање и  индустријски дизајн мобилних машина и возила.
Број часова наставе 30  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Ергономија и индустријски дизајн131.07 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Грoздaнoвић M. Eргoнoмскo прojeктoвaњe Фaкултeт зaштитe нa рaдуу Нишу, 1999.
MaрeлХ. Чoвeк и мaшинe Нoлит, Бeoгрaд, 1979.
Цвeткoвић Д. Дизajн и рaзвoj прoизвoдa Унивeрзитeт Сингидунум, Бeoгрaд, 2011.
Jaнoшeвић Д. Прojeктoвaњe мoбилних мaшинa Maшински фaкултeт Унивeрзитeтa у Нишу, Ниш, 2006.
Кузмaнoвић С. Индустриjски дизajн Фaкултeт тeхничких нaукa Нoви Сaд, 2008.


Наставни материјал