Програмирање НУМА

Основне информације

Код предмета 6454
Шифра предмета Б.8.2 -И.16-6
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 5
Циљ предмета Стицање знања за пројектовање технолошких процеса за нумерички управљане машине.
Исход предмета Знања програмирања НУМА и других НУ система. Програмер НУМА.
Број часова наставе 30  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Програмирање НУМА132.63 KB


Литература

Аутор Назив Издање
M.Maнић, Д.Спaсић Нумeричкиупрaвљaнeмaшинe Ниш, 1999.
P. Smid CNC Programing Handbook Industrial Press, 2003.
J. Valentino, J. Goldenberg Introduction to CNC Prentice Hall, 2003.
M. P. Groover Automation, Production Systems, and Comptered-Integrated Manufacturing 2001.
S. Kalpakijan Manufacturing, Engineering and Technology Illinois Institute of Technology, 2003.
M. Fitzpatrick Machining and CNC Technology Mc. Graw Hill, 2005.


Наставни материјал