Производ за Six Sigma

Основне информације

Код предмета 6455
Шифра предмета Б.8.2 -И.16-7
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са врхунским производима у различитим областима који подразумевају примену најсваремијих технологија и управљање процесима без губитака. Шта је неопходно да би се добио производ светске класе. Понудити таква знања студенту да се код њега пробуде и подрже креативна и стваралачка размишљања о генерисању новог производа.
Исход предмета Учинити студента способним да направи реинжењеринг постојећег производног процеса који ће за последицу имати побољшан или потпуно нови производ за тржиште са освртом на све пратеће аспекте процеса пројектовања.
Број часова наставе 30  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Производ за Six Sigma126.03 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Стoиљкoвић В. и др. Интeгрисaни систeми мeнaџмeнтa ЦИM Цoллeгe и Maшински фaкултeт у Нишу, 2006.
Harry M., Schoeder R. Six Sigma, The Breakthrough management Strategy Curency, New York, 2000.
Deming E. The New Economics

Cambridge, Massachusetts Institute of Technology Center for Advanced

Engineering Study, 1993.

Feigenbaum A. Total Quality Control, third edition McGraw Hill, 1992.


Наставни материјал