Гасна техника

Основне информације

Код предмета 6457
Шифра предмета Б.8.2 -И.16-9
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 5
Циљ предмета Упознавање студента са основама гасне технике и проучавање основних принципа за пројектовање елемената и инсталација у гасној техници.
Исход предмета Након положеног испита студент ће бити оспособљен да самостално примени методологију прорачуна најчешће примењиваних гасних инсталација и елемената инсталација у инжењерској пракси.
Број часова наставе 30  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Гасна техника100.4 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Стефановић В. Грејање, топлификација и снабдевање гасом Машински факлултет Ниш, 2011.
Богнер М. Природни гас Београд, 2005.
Поповић С. Приручни за пројектовања и израду МРС на природни гас Београд, 1999.
Јовановић П. Гасоводи и гасне инсталације Београд, 2003.
Муштовић Ф. Течни нафтни плин Београд, 1974.
Чубрић М Пропан бутан у примени Београд, 1971.


Наставни материјали