Третман отпадних вода

Основне информације

Код предмета 6458
Шифра предмета Б.8.2 -И.16-10
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 5
Циљ предмета Оспособити студенте да повежу и прошире своја стечена знања из области механичких операција и др. и примене их на третман отпадних вода.
Исход предмета Студенти стичу знања из области технологије прераде отпадних вода са практичним примерима пројектовања линија за третман отпадних вода.
Број часова наставе 30  предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Третман отпадних вода111.24 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Лазар Игњатовић Микробиолошке методе у преради отпадних вода ECO-TECH, 1995.
Еdward E. Baruth (Editor) Water: Treatment Plant Design McGraw-Hill Science,4th edition, 2002
James M. Montgomery Water Treatment Principals and Design John Wiley&Sons, 1985


Наставни материјали